Fællesskabet Tallerupgård

Næste Informationsmøde. Klik her

Vær med til at forme Bofællesskabet Tallerupgård

Vi vil gerne sammen med 13 andre aktive familier etablere et bofællesskab på Tallerupgård i Tommerup Stationsby. Grund-idéen er, at den eksisterende gård skal fungere som fælleshuse, og skal indrettes til fællesspisning og værksteder. Der udover er der plads til legerum, fælles kontorfaciliteter, Café , fællesvaskeri og opbevaring af grej. Det er fantasien og behovene i fællesskabet, der bestemmer, hvad den meget plads skal bruges til. Ud over fælleshusene er der 30.000 kvm grund og her opfører vi sammen 15 ens træhuse.

De nye huse bliver ens med et grundplan på knap 100 m2. Huset har en åben planløsning og det giver mulighed for løbende at indrette huset, så det passer til en families varierende behov gennem livet. Der er højt til loftet, så udover skillevægge efter behov er der også mulighed for at etablere og udnytte første sal. I forhold til de første tegninger af huset er der nu lagt ½ meter til i den ene side af huset og derved er der skabt mulighed for at indrette en første sal med to værelser.

På fællesarealer udenom fælleshusene og de private huse giver pladsen på de 30.000 kvm muligheder for at indrette og bygge, så der både kan dyrkes , leges og hygges.

Hvis I synes det lyder spændende – så kontakt os på tlf. 27147634 eller pripandersen@gmail.com og aftal en rundvisning og hør om næste informationsmøde. Bor I på Sjælland er der mulighed for at mødes med Tine og Thomas, som har meldt sig ind i fællesskabet. Kontakt Tine på: tinemaipetersen@gmail.com.

Alle familier, der ønsker at være med i bofællesskabet Tallerupgård i Tommerup st. køber både en andel af hele ejendommen og et råhus. Der bliver mulighed for selv at bygge huset færdig og en mulighed kunne være, at vi finder en model for byggeriet, hvor vi kan hjælper hinanden i byggeprocessen. Husmodellen er specielt designet til Bofællesskabet med udgangspunkt i principper om bæredygtighed, fleksibilitet og økonomisk tilgængelighed.

Tallerupgård er idag en 4 længet gård som ligger på en grund på ca. 3 ha.  Der er let adgang til skov og natur med gå og løberuter og på selve ejendommen ligger der bl.a. en stor sø med mulighed for en lille sejltur i robåd og derudover er der yderligere 2 vandhuller. I Tommerup st. er der togstation, dagligvarebutikker, 3 børnehaver, sportshal med svømmehal og skole i gå afstand.

Er I nysgerrige – hvad gør I?

Først tager I kontakt til Jutta og Jacob på tlf. 27147634. Her aftaler vi et besøg og rundvisning på gården.Bor I på Sjælland er der også mulighed for at mødes med Tine og Thomas, som har meldt sig ind i fællesskabet. Kontakt Tine på: tinemaipetersen@gmail.com.

Dernæst kan I deltage i et eller flere informationsmøder, hvor I kan møde andre som enten har meldt sig ind i fællesskabet eller er interesserede ligesom jer. Her kan I komme med idéer og have mulighed for at deltage i opgaver, som er i etablering af fællesskabet.

Når I beslutter at fællesskabet gerne må blive rammen for jeres sted at bo, melde I jer ind i Foreningen Tallerupgård. Medlemskabet af foreningen giver ret til indflydelse på det kommende fællesskab og vi vil afholde arbejdsmøder og arbejdsdage for at få skabt rammerne for det kommende bofællesskab. Medlemskab af foreningen koster 10.000 kr. pr. familie. Pengene vil gå til indledende rådgivning, forplejning på arbejdsdage m.v. Indbetalingen af de 10.000 kr. giver jer samtidig anciennitet i f.h.t. valg af husplacering, når placeringerne af de enkelte huse ligger fast.

Når vi er kommet op på 15 familier og alle planer ligger fast, etablerer vi en ejerforening. Den endelig pris er endnu ikke 100 % fastlagt, men vi forventer, at prisen for en andel bliver ca. 500.000 kr. og at prisen for et lukket råhus på ca. 98 kvm. bliver ca. 1.000.000 kr.

Til fællesskabet er der udviklet et træhus, der kan blive 140 beboelses kvm, hvis I udnytter første sal, og der er sat følgende krav til huset.

 • Fleksibilitet i indretningen af huset, så det kan møde de forskellige krav, vi har livet igennem
 • Lavt energiforbrug
 • Reduceret ressourceforbrug både i byggeprocessen og når vi skal bo i dem
 • Udearealet skal tænkes ind i husets indeliv for at skabe rum
 • Et hus som kan ånde

Huset er tegnet af Dahlgaards tegnestue.

Bofællesskabet Tallerupgård er for aktive familier med lyst til at bidrage med egen arbejdskraft og engagement i etableringen af et solidt og aktivt fællesskab. Vi skal skabe et fællesskab, hvor det er godt at bo som familie og hvor fællesskabet giver børnene flere muligheder for aktiviteter med en stor berøringsflade til flere voksne og andre børn.

Fællesskabet i Bofælleskabet Tallerupgård handler bla. om at:

 • Støtte og hjælpe hinanden i færdiggørelse og derefter den løbende vedligeholdelse af husene
 • At spise sammen 4-5 aftener om ugen og dermed har alle en tjans med at lave fællesmad ca. 1 gang hver anden uge.
 • Aktiv deltagelse i istandsættelse og vedligeholdelse af fælleshusene
 • Udeliv med fælleshaver og -aktiviteter
 • Fælles værksteder og kreative interesser
 • Aktivt engagement i lokalområdet